Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy

opłaty skarbowe

Opłaty Skarbowe

1. Wydanie decyzji – 10 zł,

2. Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3. Za legalizację paszportu dla psa/ kota/ fretki wyjeżdżającego jako zwierzę towarzyszące w
celach niehandlowych do krajów trzecich (poza UE) – 26 zł

4. Opłata za pełnomocnictwo (upoważnienie) do występowania w danej sprawie  – 17 zł.

5. Wydanie odpisu
Wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł za każdą zaczętą stronę – pkt. II poz. 4 załącznika do ustawy z 16.11.2006 r. .o opłacie skarbowej: Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.Opłat należy dokonywać na konto w Banku Spółdzielczym w Legnicy oddział Kunice.

nr konta:

70 8649 1028 2001 0000 0228 0004

Urząd Gminy Kunice
ul. Gwarna 1
59-216 Kunice

tytułem:

opłata za wydanie zaświadczenia / decyzji/za legalizację paszportu/za pełnomocnictwo/wykonanie odpisu

Świadectwo zdrowia dla zwierząt:

minimum 112, 80 zł

Opłatę za wystawienie świadectwa należy dokonać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy (GOTÓWKA)

Skip to content