Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy

Zasady realizacji praktyk dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Legnicy

 • Zgłoszenie się na praktyki:

  • Student wydziału medycyny weterynaryjnej zainteresowany odbyciem praktyki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Legnicy powinien przedstawić pisemną zgodę właściciela zakładu na jej wstęp na teren zakładu celem odbycia praktyk.
 • Przydział opiekuna:

  • Po otrzymaniu zgody, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy wskaże spośród lekarzy weterynarii nadzorujących zakład osobę, która będzie opiekunem praktykanta.
 • Wymagane dokumenty:

  • Student zgłaszający się na praktyki powinien posiadać:
   • Aktualny wynik badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella,
   • Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
   • Dowód ubezpieczenia NW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).
  • W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność posiadania własnego kompletu odzieży ochronnej.
 • Procedura przyjęcia:

  • O przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń i liczba kandydatów.
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia studenta na praktykę w przypadku braków kadrowych.
 • Zakończenie praktyk:

  • Praktyki kończą się zdaniem egzaminu.
Skip to content