bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

RZEKOMY POMÓR DROBIU, CHOROBA NEWCASTLE

RZEKOMY POMÓR DROBIU, CHOROBA NEWCASTLE

Uwagi: Choroba może spowodować znaczne straty ekonomiczne w przemyśle drobiarskim spowodowane wysoką śmiertelnością ptaków, zmniejszoną produkcyjnością, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, jaj, mięsa drobiowego i przetworów drobiowych z regionów (krajów) objętych chorobą. Ostatni przypadek rzekomego pomoru drobiu w Polsce stwierdzono w 1974 roku.

W lutym ognisko rzekomego pomoru drobiu wystąpiło w miejscowości Dulcesti na terytorium Rumunii.

We wrześniu 2015 r. ognisko rzekomego pomoru drobiu wystąpiło w okręgu Suczawa na terytorium Rumunii.

W grudniu 2015 r. wystąpiło ognisko rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwie położonym w okręgu Prahova na terytorium Rumunii.

Kolejne ogniska rzekomego pomoru drobiu:
- w miejscowości Nenkovo, gmina Kardjali na terenie Bułgarii w lutym 2016 r.
- w miejscowości Rudina, gmina Kardjali na terenie Bułgarii w marcu 2016 r.

- w miejscowości Balkan, w gminie Haskovo na terenie Bułgarii w marcu 2016 r.

- w okręgu Prahova w gospodarstwie komercyjnym - 9 kwiecień 2016r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy zaleca przestrzegać zasad bioasekuracji poprzez m. in.:
- wykładanie mat odkażających nasączanych regularnie środkiem odkażającym przed wjazdem na teren gospodarstwa oraz przed wejściami do poszczególnych kurników,
- odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa,
- szkolenie osób zatrudnionych do wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu w zakresie higieny osobistej oraz możliwych dróg przenoszenia chorób zakaźnych drobiu za pośrednictwem odzieży lub sprzętu,
- stosowanie zmiennego obuwia oraz odzieży wierzchniej przeznaczonej wyłącznie do pracy w kurniku,
- posiadanie na terenie gospodarstwa środków do dezynfekcji w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania.

Powyższe zalecenia służą ochronie utrzymywanego drobiu przed zakażeniem wirusem rzekomego pomoru drobiu.

Choroba urzędowo zwalczana – przy podejrzeniu choroby prosimy kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Legnicy z/s Ziemnice ul. Legnicka 12, 59-220 Legnica (tel. 76/855-05-41).

Przyczyna: wywoływany jest przez paramyksowirusy. Występujące w przyrodzie szczepy wirusa charakteryzują się bardzo różną patogennością: od bardzo niewielkiej, poprzez umiarkowaną, do bardzo silnej.

Źródła i drogi zakażenia: rzekomy pomór drobiu jest chorobą bardzo zaraźliwą. Zakażenie następuje poprzez kontakt z chorymi ptakami, za pośrednictwem wydzieliny zapalnej z układu oddechowego. Choroba łatwo przenosi się poprzez sprzęt, samochody, personel, dzikie ptaki.

Wrażliwy gatunek: kury, indyki, inny drób grzebiący.

Okres inkubacji (od zakażenia do pierwszych objawów): jest zróżnicowany, 2 do 15 dni, ale najczęściej wynosi od 5 do 6 dni.

Objawy kliniczne: Rzekomy pomór drobiu może przebiegać z bardzo dużą śmiertelnością, silną depresją i upadkami w przeciągu 3-4 dni od wystąpienia objawów klinicznych. Chore ptaki nie zawsze jednak muszą wykazywać objawy ze strony układu oddechowego lub nerwowego. Część szczepów wirusa wywołują najczęściej zaburzenia w obrębie układu oddechowego. Typowe objawy kliniczne to: utrudnione oddychanie, rzężenia i charczenia, którym towarzyszą objawy nerwowe, takie jak porażenia, czy skręty szyi. Produkcja nieśna spada od 30 do 50% lub więcej i powraca do norm po około 2 tygodniach. Jaja mogą mieć cienką skorupę, typowe jest również składanie jaj bez skorup (tzw. "lanie jaj" - jaj w błonach). Śmiertelność w stadach wrażliwych (niezaszczepionych) może dochodzić do 100%.

Zmiany sekcyjne: Typowe zmiany to: zapalenie błony śluzowej tchawicy, zapalenie płuc, niekiedy naloty na workach powietrznych. Patognomoniczne dla choroby są typowe wybroczyny w żołądku gruczołowym i ogniskowe owrzodzenia (butony) w jelitach cienkich.

Diagnoza. W przypadku podejrzenia o wystąpienie choroby konieczne jest przeprowadzenie badań diagnostycznych mających na celu izolację i charakterystykę patogenności wirusa. Wirus izoluje się z wymazów pobranych z tchawicy lub z kloaki. Do izolacji wirusa może służyć też rozcier z mózgu padłych ptaków.

Leczenie i zapobieganie: Brak jest skutecznego leczenia przy tej chorobie. W Polsce rzekomy pomór drobiu jest objęty programem profilaktycznym. Prowadzi się szczepienia za pomocą żywych szczepionek zawierających lentogeniczne szczepy wirusa (stada brojlerów) oraz szczepionek żywych i inaktywowanych (stada towarowe i reprodukcyjne). Warunkiem zapobieżenia stratom wywołanym przez rzekomy pomór drobiu jest regularne prowadzenie szczepień.

Źródła:

  1. http://www.ppr.pl/artykul-rzekomy-pomor-drobiu-choroba-newcastle-3203.php,

  2. Choroby drobiu” Praca zbiorowa pod redakcją Michała Mazurkiewicza, Wrocław 2005.Opublikował: Barbara Małecka-Salwach
Publikacja dnia: 22.04.2016
Podpisał: Administrator Administrator
Dokument z dnia: 07.03.2015
Dokument oglądany razy: 46 547