bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe:

Klauzula informacyjna RODO Zamówienia

- 05.2022

PIWi.21.1.2022 Zapytanie - remont toalety

Załącznik nr 1 przedmiar robót do zapytania PIWi.21.1.2022

Załącznik nr 3 wzór umowy do zapytania PIWi.21.1.2022

zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dn.13.05.2022

-06.2022 remont toalety

PIWi.21.2.2022 Zapytanie - remont toalety

Załącznik nr 1 przedmiar robót.

Załącznik nr 2 Formularz Oferty

Załącznik nr 3 wzór umowy

- 06.2022 remont linii napowietrznej

PIWi.21.3.2022 Zapytanie - remont linii napowietrznej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 wzór umowy remont linii napowietrznej

- 04.2023 wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz pełnienie
funkcji inspektora nadzoru budowlanego

PIWi.21.1.2023 Zapytanie ofertowe - przedmiary inspektor nadzoru

zał.1 Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru bud_ wzór oferty

zał.2 RODO

zał. 3 oświadczenie

unieważnienie zapytania ofertowego PIWi.21.1.2023

- 05.2023 wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz pełnienie
funkcji inspektora nadzoru budowlanego

PIWi.21.2.2023 Zapytanie ofertowe - przedmiary inspektor nadzoru

zał_ 1 PIWi.21.2.2023 Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru bud_ wzór oferty

zał. 2 RODO PIWi.21.2.2023

zał. 3 oświadczenie PIWi.21.2.2023

zawiadomienie o wyniku PIWi.21.2.2023

- 06.2023 remont archiwum zakładowego oraz pomieszczeń biurowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Legnicy

PIWi.21.3.2023 Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - przedmiar robót

Załącznik nr 2 Formularz Oferty

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik Nr 4 Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 5 Oświadczenie

zawiadomienie o wyniku

- 10.2023 zakup, uruchomienie i dostawa nowych chłodni kontenerowych dwukomorowych z przedsionkiem - 3 szt.

Zapytanie ofertowe - chłodnie

zał.1 Formularz Oferty Chłodnie

zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 3 WZÓR UMOWY na zakup chłodni

zał. 4 Klauzula RODO

zał. 5 Oświadczenie UA

Zał. nr 1 do WZORU umowy - Formularz cenowy - PIW Legnica

zawiadomienie o wyniku - chłodnie

anulowanie wyniku - chłodnie

wyniki postępowania 22.11.2023Opublikował: Barbara Małecka-Salwach
Publikacja dnia: 23.11.2023
Podpisał: Barbara Małecka-Salwach
Dokument z dnia: 13.05.2022
Dokument oglądany razy: 18 769